Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kulturakademiet

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

30

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Halvårig studium i historie og språk.

Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien.

Eksamen avlegges ved en norsk høyskole.

Vi tilbyr også TOEFL-kurs. TOEFL er et akronym for Test of English as a Foreign Language, en test som er obligatorisk for å få opptak ved mange engelskspråklige universiteter  Hos oss gjennomgår du et forberedelseskurs der du blir drillet i engelsk slik at du kan få høyere score og større sannsynlighet for å komme inn på studiet du ønsker å følge. 

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at fordi du tar eksamen ved en norsk høyskole klassifiserer Lånekassen deg ikke som utenlandsstudent, til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte. Mer informasjon om kostnader finner du her.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse før studiene starter.

Opptaksinformasjon

Kulturakademiet har fortløpende opptak på studiet, og du kan søke når som helst helt frem til studiestart. Sjansen for å få studieplass vil imidlertid være større jo tidligere du søker. Maksimalt antall studieplasser er p.t. ca. 30 på alle studieprogrammer.