Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kulturakademiet

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Årsstudium i ex.phil., ex.fac., idéhistorie, historie og språk.

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art. Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870.

Eksamen avlegges ved en norsk høyskole.

Vi tilbyr også et TOEFL-kurs. TOEFL er et akronym for Test of English as a Foreign Language. Testen er obligatorisk for å få opptak på engelskspråklige universiteter. Som student ved Kulturakademiet har du mulighet til å følge et TOEFL-kurs slik at du kan få høyere score og større sannsynlighet for å komme inn på studiet du ønsker å følge.

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at fordi du tar eksamen ved en norsk høyskole klassifiserer Lånekassen deg ikke som utenlandsstudent, til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte. Mer informasjon om kostnader finner du her.

Studiets oppbygging

  • Høst: filosofi (exphil), samfunnsfag (exfac), idéhistorie, engelsk.

  • Vår: historie og engelsk

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse før studiene starter.

Opptaksinformasjon

Kulturakademiet har fortløpende opptak på studiet, og du kan søke når som helst helt frem til studiestart. Sjansen for å få studieplass vil imidlertid være større jo tidligere du søker. Maksimalt antall studieplasser er p.t. ca. 30 på alle studieprogrammer.