Berlin: historie og tysk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir en oversikt over verdenshistorien fra ca. 300 f.Kr. til 1870 og norsk historie fra rundt 800 til 1870.

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Kulturakademiet i Berlin tilbyr halvårsstudium i historie fra ca. 300 til 1870. Studiet gir en oversikt over verdenshistorien fra ca. 300 f.Kr. til 1870 og norsk historie fra rundt 800 til 1870. Som student følger du nettundervisning i tillegg til undervisning i Kulturakademiets regi. Forelesningene i Berlin vil også ta for seg tysk kulturhistorie fra ca. 1750.

Studieprogrammet omfatter også et liberal arts-program og et kurs i tysk.

 forkant av studieoppholdet blir det arrangert et forprogram bestående av en leseplan og et sett oppgaver som må besvares.