Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kulturakademiet

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Spansk er et av verdens mest utbredte språk, og 470 millioner mennesker har det som morsmål. Årsstudium i spansk vil gi deg en internasjonal profil med spennende arbeidsmuligheter, og et godt grunnlag for videre studier. 

Studiet i spansk gir deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig spansk. Du får grammatikkunnskap, kjennskap til lydlære og intonasjon og ferdigheter i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon. Videre får du kunnskap om spanskspråklig litteratur, spansk kultur, samfunn og historie. Du får analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster, og du får kunnskap om Spanias samfunnsforhold og politiske og kulturelle historie.

Eksamen avlegges ved en norsk høyskole.

Du vil kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at fordi du tar eksamen ved en norsk høyskole klassifiserer Lånekassen deg ikke som utenlandsstudent, til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte. Mer informasjon om kostnader finner du her.

Studiets oppbygging

Årsstudiet i spansk er bygd opp av en blanding av nettundervisning og klasseromsundervisning.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse før studiene starter.

Opptaksinformasjon

Søknadsfristen er 1. april for spansk årsstudium. Grunnen til det er at man etter å fått opptak på studiet ved Kulturakademiet også må søke via Samordna opptak. Det gjelder kun for årsstudiene i språk at man også må søke via Samordna opptak i april. For alle øvrige studier er det kun lokalt opptak.

Anbefalt forhåndskunnskap

Det anbefales forkunnskap tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.