Nøkkelinformasjon

Logo KRM Tekniske Fagskole
Logo KRM Tekniske Fagskole

Studiested

KRM Kurssenter, Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Kostnader

Betalt i sin helhet gjennom bransjeprogrammet

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

26. september

Godkjenninger

 • Nokut

Om studiet

Bransjekurs for elektro/automasjon og fornybar-/kraftnæringen, og består av en samling over 5 dager og etterfølgende nettskole. Kurs og nettskole utgjør ett emne og gir 5 studiepoeng.

Skjematikk for å skisse opp et overvåkingssystem

 • P&ID
 • Tagge sensorer  
 • Definere/lage hierarkier

Datafangst

 • Sensorer, typer og måleområder
 • Dataoverføring
 • OPC-UA og MQTT
 • Hente ut måleverdiene av systemet gjennom OPC-UA eller MQTT
 • Kvalitetssikre måledata, verdi, tagging, nivå
 • Praktiske øvelser - vi setter opp et system

Måleparametere i kritiske maskinkomponenter og systemer

 • Olje
 • Skadeanalyse
 • Komplekse systemer

Finne sammenhenger i et system og definere KPIer 

 • Tegne opp forslag til overvåking av et gitt anlegg
 • Introduksjon i "modellering av måledata" ?

Avsluttende gruppeoppgave 

 • Tegne opp et overvåkingssystem av et gitt anlegg i P&ID, definere hierarkier, velge sensorer og tagge disse. Enkel modellering av måledata.

Undervisningsopplegg

Samling(kurs) mandag 26. september til fredag 30. september 2022 eller mandag 14. november  til fredag 18. november 2022
Det vekseles mellom teoriundervisning i klasserom og praktiske øvelser i laboratoriet med en ca 50/50 fordeling. Etter endt kurs jobber man videre med varierte oppgaver og innleveringer i nettskolen.
Emnet inngår i studiene: Fagtekniker Hydraulikk, 45, stp og Fagtekniker Digitalisering og Automasjon, 30 stp.

Opptakskrav

Målgruppen er fagarbeidere, teknikere og ingeniører innen bransjene elektro- automasjon, fornybar og kraftnæringen. For å få godskrevet studiepoeng må du tilfredsstille opptakskravene til fagskolestudiet emnet inngår i: relevant fagbrev/høyere teknisk utdanning eller relevant arbeidspraksis.

Opptaksinformasjon

Bransjetilhørighet vil vektlegges ved opptak, og det tildeles plasser etter "førstemann til mølla"- prinsipp. Fortløpende opptak frem mot kursstart så lenge det er ledige plasser.