Nøkkelinformasjon

Logo KRM Tekniske Fagskole
Logo KRM Tekniske Fagskole

Studiested

KRM Kurssenter, Geilo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Kostnader

Betalt i sin helhet gjennom bransjeprogrammet

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut

Om studiet

Bransjekurs for elektro/automasjon og fornybar-/kraftnæringen, og består av en samling over 5 dager og etterfølgende nettskole. Kurs og nettskole utgjør ett emne og gir 5 studiepoeng. Det kreves ingen forkunnskaper.

Her lærer du om skjematikk, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organiserer dataene i protokoll/tabell.

Skjematikk for å skisse opp et overvåkingssystem

 • P&ID
 • Tagge sensorer  
 • Definere/lage hierarkier

Datafangst

 • Sensorer, typer og måleområder
 • Dataoverføring
 • OPC-UA og MQTT
 • Hente ut måleverdiene av systemet gjennom OPC-UA eller MQTT
 • Kvalitetssikre måledata, verdi, tagging, nivå
 • Praktiske øvelser - vi setter opp et system

Måleparametere i kritiske maskinkomponenter og systemer

 • Olje
 • Skadeanalyse
 • Komplekse systemer

Finne sammenhenger i et system og definere KPIer 

 • Tegne opp forslag til overvåking av et gitt anlegg
 • Introduksjon i "modellering av måledata" ?

Avsluttende gruppeoppgave 

 • Tegne opp et overvåkingssystem av et gitt anlegg i P&ID, definere hierarkier, velge sensorer og tagge disse. Enkel modellering av måledata.

Undervisningsopplegg

Det er satt opp to samlinger(kurs) i 2023: 
30. oktober - 3. november og 20. - 24. november


Det veksles mellom teoriundervisning i klasserom og praktiske øvelser i laboratoriet med en ca 50/50 fordeling. Etter endt kurs jobber man videre med varierte oppgaver og innleveringer i nettskolen.
Emnet inngår i studiene: Fagtekniker Hydraulikk, 45, stp og Fagtekniker Digitalisering og Automasjon, 30 stp.

Opptakskrav

Målgruppen er fagarbeidere, teknikere og ingeniører innen bransjene elektro- automasjon, fornybar og kraftnæringen. For å få godskrevet studiepoeng må du tilfredsstille opptakskravene til fagskolestudiet emnet inngår i: relevant fagbrev/høyere teknisk utdanning eller relevant arbeidspraksis.

Opptaksinformasjon

Bransjetilhørighet vil vektlegges ved opptak, og det tildeles plasser etter "førstemann til mølla"- prinsipp. Fortløpende opptak frem mot kursstart så lenge det er ledige plasser.