Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. desember 2022.

Om studiet

Har du lyst til å fordype deg i egen skrivepraksis? Med en master i skrivekunst får du kompetansen du trenger for å jobbe profesjonelt for fjernsyn, forlag, film eller med musikk.

Opptakskrav

Masterprogrammet i skrivekunst bygger på bachelorgrad eller annen likeverdig utdanning tilsvarende 180 studiepoeng, med minst 80 studiepoeng relevant for spesialiseringen man søker på. Høyskolen kan i henhold til Forskrift om krav til mastergrad ved spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner, slik som relevant praksis, som er likeverdige med disse kravene.

Opptaksprosessen er todelt. I den første opptaksrunden blir søkere vurdert på grunnlag av:

 • Søknadsbrev som redegjør for søkerens målsetning og motivasjon for å søke studiet og spesialiseringen.

 • Arbeidsprøver som viser søkerens faglige nivå innenfor spesialiseringen man søker på. De spesifikke kravene vil bli publisert i Kristianias opptaksportal.

 • CV

 • Vitnemål og/eller annen dokumentasjon på formell kompetanse.

Læringsutbytte

Mastergraden i skrivekunst retter seg mot en kunstnerisk praksis og utdanner kandidater med en kreativ, kritisk og undersøkende tilnærming til skrivefagets mange sjangre. Studiet legger vekt på talentutvikling og har som mål å gi studentene verktøyene de trenger for å reflektere selvstendig rundt skrivekunst og forskjellige skrivepraksiser, både i eget arbeid og i en samfunnsmessig kontekst.

Tar du mastergraden i skrivekunst, kan du velge mellom tre ulike spesialiseringer:

 • Spesialisering i litterær tekst
 • Spesialisering i audiovisuell fortelling
 • Spesialisering i låtskriving

 

Mastergraden i skrivekunst har en tverrtekstlig tilnærming til skrivefaget.

Det legges vekt på å skape et felles skrivekunstfaglig fundament, samt å undersøke de forskjellige sjangrenes poetikk. I tillegg tester vi kreative verktøy i en utforskende kontekst, der tekstbegrepet er bredt og stimulerer til utveksling og dialog på tvers av tekstlige sjangre.

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i skrivekunst kan du blant annet jobbe som:

 • Dramatiker 
 • Forfatter 
 • Manusforfatter  
 • Programskaper

Utveksling

For Master i skrivekunst tilrettelegges det for utveksling i 3. semester. Vi har avtaler med følgende utdanningsinstitusjoner:

Storbritannia

Australia

Alle utdanninger innen