Fakta

Lærested:
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium

Informasjon oppdatert

5. juni 2023.

Om studiet

Å skape gode kundeopplevelser er avgjørende for å lykkes i butikkbransjen, og dette emnet tilbys gratis til personer med tilknytning til detalj- og faghandelen.

«Kundeopplevelser i butikk» gir grunnleggende forståelse og praktiske verktøy for nettopp kundebehandling og kundeoppfølging. Gjennom dette emnet får du en innføring i begreper, teorier og modeller som er viktig for kundebehandling i detalj- og faghandel. Emnet er utviklet i samarbeid med bransjen.

Det faglige innholdet er delt inn i tre overordnede tema. Først får du en innføring i markedsføring som grunnlag for å skape gode opplevelser og verdi for kunder i butikken. Deretter lærer du om kundereisen og veien fra interesse til kjøp og kundelojalitet. Den tredje delen handler om å skape gode opplevelser ved bruk av konkrete verktøy for kundeservice.

Du lærer om følgende sentrale tema:

  • Kundereisen
  • Kundeservice
  • Personlig salg og kundeoppfølging
  • Kundebehandling og salg i butikk
  • Kartlegging og forståelse av kundebehov
  • Måter å skape og fange verdi for kunder og virksomheten
  • Definisjonen av markedsføring - og bytteprosesser
  • Marketing mix og 4*P
  • Kundereisen fra start til lojale merkeambassadører
  • Kartlegging av service-gap

Emnet er spesielt tilpasset deg som har direkte kundekontakt i fysiske butikker.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter evne til å identifisere og formulere problemstillinger som er viktig for handel i butikk, og evne til å analysere kundemøtet og forstå hva som påvirker kundens opplevelser og beslutninger. Emnet vil sette deg i stand til å gjennomføre en analyse av kundeopplevelser i butikk.