Fakta

Lærested:
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstøttet

Informasjon oppdatert

5. juni 2023.

Om studiet

I dette emnet skal du som student tilegne deg nødvendig kunnskap om kompetanseledelse og læringskultur med konkrete tiltak på hvordan dette skal implementeres og tilrettelegges for i egen organisasjon.

Emnet knytter kompetanseledelse til hvordan organisasjoner kan utvikle en sterk læringskultur. Emnet er praksisnært og anvendelse av teorier og modeller vil være helt sentralt. Dette forsterkes gjennom bruk av forskningsbaserte caser og studentenes problemstillinger på egen arbeidsplass.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal du ha kunnskap om sentrale begreper og perspektiver knyttet til kompetanseledelse og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Du skal ha kunnskap om hva som fremmer og hemmer kompetanseledelse og læringskultur, og har kunnskap om ulike teorier omkring motivasjon og ledelse knyttet til organisasjonslæring.

Du skal også være i stand til å anvende teorier og kunnskap knyttet til kompetanseutvikling, men også bruke verktøy og egen erfaring på praktiske problemstillinger knyttet til kompetanse- og karriereutvikling.