Fakta

Sted:
Høyskolen Kristiania Oslo
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

20. september 2022.

Om studiet

Stadig flere selskaper er på jakt etter ansatte som forstår markedsføring og samfunnsansvar. Med denne bachelorgraden får du ettertraktet kompetanse, samtidig som du blir viktig i arbeidet med å utvikle bærekraftige løsninger.

Fremtidens kunder trekkes mot virksomheter som tar ansvar, og som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Stadig flere selskaper tar dette på alvor og satser stort på bærekraftige løsninger. 

I dette arbeidet er markedsføringsfunksjonen helt avgjørende – og med en bachelorgrad i markedsføring, bærekraft og samfunnsansvar får du verktøyene du trenger for å ta gode og ansvarlige valg, som både gir konkurransefortrinn og ivaretar samfunnet.  

Undervisningsopplegg

Kristiania er opptatt av praksisnær undervisning, og som student hos oss møter du dyktige forelesere med lang og relevant erfaring. Det er også vanlig med gjesteforelesere fra bransjen, noe som gjør at studentene får et unikt innblikk i arbeidslivet.

Tar du en bachelorgrad i markedsføring, bærekraft og samfunnsansvar, vil studiehverdagen bestå av både forelesninger og seminarer, selvstendig arbeid og gruppeprosjekter. Du vil bli utfordret til å løse reelle oppgaver fra bedrifter, noe som vil gi deg «hands on»-erfaring. Undervisningen skjer som oftest i små klasser, hvor det er rom for tett oppfølging fra foreleserne. Ønsker du mer veiledning utenom undervisningen, har du også tilgang på en rekke fagressurser, bibliotekarer og studentveiledere.

Målinger gjennom flere år viser at vi har noen av Norges mest tilfredse studenter som verdsetter godt klassemiljø og praksisrelevans. Som student hos oss får du veiledning og tett oppfølging både individuelt og i grupper. Med relativt små klasser blir det lett å stille spørsmål og få en aktiv læringsprosess. I fellesemner som forbrukeratferd, markedsføring og digital forretningsforståelse vil det være større auditoriumsforelesninger med ca. 200 studenter i salen.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her.

Læringsutbytte

Du vil få innsikt i bærekraft, både fra bedriften og forbrukernes perspektiv, noe som innebærer kunnskap om alt fra forsyningskjeder og sertifiseringer, til forbrukersosiologi og barrierer for miljøvennlig forbruk. Du vil få kunnskap om hva bedrifter og organisasjoner gjør for å forbedre seg, og hvordan de kan formidle bærekraftige løsninger med mer integritet.   

Du vil lære å tenke strategisk og forstå hvordan de ulike delene av organisasjonen jobber sammen for å skape verdi. Du vil få innsikt i og kunnskap om hvordan markedsføring påvirker og påvirkes av samfunnet, og ikke minst hvordan utviklingen av digitale medier gir nye muligheter og utfordringer.  

Karrieremuligheter

Denne bachelorgraden åpner mange spennende dører ut i arbeidslivet og forbereder deg på en operativ hverdag i bedrifter og organisasjoner som tar samfunnsansvar og bærekraft på alvor. Du får kompetanse og ferdigheter som bare blir mer og mer ettertraktet og kan se frem til spennende jobbmuligheter i markedsavdelinger, reklame- og mediebyråer eller i analysebedrifter som jobber med informasjon og samfunnskontakt.  

Tidligere markedsføringsstudenter ved Kristiania har i dag stillinger som  

  • Merkevareleder 
  • Digital markedskoordinator 
  • Markedssjef 
  • Markedsføringskonsulent 
  • Brand manager 

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til meget gode universiteter i spennende land som USA, Australia, England, Tyskland og Vietnam. Et slikt opphold er en fantastisk opplevelse som man husker hele livet. Utveksling er også svært lærerikt og gir positiv uttelling når man søker jobb.  

Du kan søke om utveksling til: 

Australia

 

Storbritannia

 

Tyskland

 

USA

 

Vietnam

 

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Alle utdanninger innen