Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Dette studiet gir deg ettertraktede kunnskaper og ferdigheter innen et spennende og raskt voksende fagområde.

Å be en smarthøyttaler om å skru på lyset eller spille av favorittsangen vår har nå blitt dagligdags. Det samme gjelder roboter som gjør jobbene tidligere gjort av mennesker. Overalt rundt oss lærer maskiner og programvare hvordan forskjellige oppgaver skal utføres, men noen må først lære maskinene hvordan de skal lære.

Med denne utdanningen blir du en ettertraktet kandidat innen et sterkt voksende fagområde for IT, nemlig kunstig intelligens. Du lærer om tingenes internett, mobile løsninger, hvordan maskiner effektivt kan kommunisere med hverandre og hvordan de kan settes opp til å sanse omverdenen.

I løpet av studietiden vil du først bygge utstyret du skal jobbe med. Du vil deretter lære deg å programmere det. Til slutt lærer du opp programvaren til å lære selv.

Etter fullført utdanning vil du ha ettertraktede kunnskaper og ferdigheter som vil gjøre deg til en attraktiv kandidat for en spennende bransje, både i Norge og internasjonalt. 

Undervisningsopplegg

Forelesninger, presentasjoner, workshops og øvinger brukes for å introdusere nye begreper og sammenhenger, samt innøve ferdigheter og forståelse. Arbeid med fagstoff foregår både individuelt og i gruppe, med vekt på samhandling for å oppnå et godt læringsutbytte. Studiet har prosjektarbeid alle semestre for å i praksis anvende ferdigheter og forståelse til å løse mer komplekse problemstillinger.

I andre og tredje studieår er problemstillingene sterkt knyttet til studieprogrammets egenart. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt i bedrift, hvor studentene vil anvende alle sine kompetanser opparbeidet gjennom studiet for å løse et problem/oppgave som har verdi for oppdragsgiver.

Etter det andre året kan du også søke om å ta en industribachelor, der du får jobbe, tjene penger og starte karrieren din mens du utdanner deg. Les mer om vår industribachelor.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse
 • I tillegg må du ha bestått matematikk R1 eller S1+S2.

Les mer om opptakskravene (ekstern lenke til skolens hjemmeside)

Alle våre studieretninger innen bachelor i informasjonsteknologi har felles første år, så du kan søke om å bytte studieretning i løpet av førsteåret.

Ved bytte til

 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Spillprogrammering

må du ha bestått matematikk R1 eller S1+S2. Studiebytter innvilges så sant det er ledige studieplasser.

Læringsutbytte

Hensikten med intelligente systemer er å automatisere, forenkle og se sammenhenger i gjøremål innen forbrukerteknologi og områder som mobilbetaling, helse, trafikk, sikkerhet og overvåkning. 

I løpet av studietiden din hos oss vil bli blant annet gi deg en grundig innføring i: 

 • Tingenes internett
 • Data science
 • Maskinlæring
 • Programmering: Java, C og C++

Du får utvikle spennende løsninger og prototyper, blant annet innen sensornettverk og big data, og du får bruke de samme verktøyene som benyttes av IT-bransjen.

Slik vil du etter fullført studium være klar til å levere gode resultater hos arbeidsgivere fra første arbeidsdag. 

Videre studier

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrieremuligheter

Høyskolen Kristiania gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Med kompetansen fra intelligente systemer er du høyaktuell for oppgaver relatert til data science og tingenes internett. Du kan også ta rollen som mer generell utvikler innen Java, C og C++.

Du kan fylle et bredt spekter av roller i norsk og internasjonalt næringsliv, som for eksempel: 

 • IT-konsulent
 • Data scientist
 • Programmerer
 • Løsningsspesialist

Etter det andre året kan du også søke om å ta en industribachelor, der du får jobbe, tjene penger og starte karrieren din mens du utdanner deg.

NB! Alle bachelorstudiene innen teknologi har felles første år. Dersom du ønsker det, kan du bytte teknologistudium etter å ha fullført førsteåret. Vi anbefaler derfor å sette opp flere alternativer på søknadsskjemaet.

Utveksling

 

Ta kontakt med faglig studieleder for å få mer informasjon om utveksling.

 

Alle utdanninger innen