Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Med dette studiet lærer du hvordan du skaper et bærekraftig, produktivt og sunt miljø på arbeidsplassen.

Mennesker er organisasjonens viktigste ressurs, og arbeidsplassen vår er den fremste arenaen for samhandling og inkludering. For at en bedrift skal kunne skape verdier og vokse, er man derfor avhengig av arbeidstakere som føler at de mestrer oppgavene sine og som har det godt på jobb.

Samtidig er det moderne arbeidslivet blitt mye mer utfordrende. Kravene til arbeidstakere har blitt høyere, arbeidsdagen har blitt mer intensiv og endringer på arbeidsplassen skjer raskere enn noen gang før.

Derfor har det blitt viktigere enn noensinne å hjelpe arbeidstakere ha kontroll over sin egen jobbsituasjon.

Med en bachelor i HR og helsefremmende arbeidsliv lærer du hva som må til for å kunne skape et sunt og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassen, og etter endt utdanning vil du ha verdifull kunnskap om hvordan man tilrettelegger for en arbeidshverdag hvor både ansatt og bedrift går i pluss.

Denne kunnskapen vil være med på å gjøre deg til en ettertraktet HR-kandidat for landets bedrifter.

Undervisningsopplegg

Våre undervisningsformer har som mål å forberede deg til arbeidslivet.

Det legges derfor opp til undervisnings- og læringsformer som aktiviserer studentene. Du vil delta i faglige diskusjoner, øvelser og trening på praktisk gjennomføring av for eksempel intervjuer, konfliktsamtaler og opplæringsaktiviteter. Du besvarer skriftlige oppgaver som hjelper deg til å ta i bruk kunnskapen med praktiske eksempler.

Mye av undervisningen foregår i store (ca. 50 studenter) og små grupper (3-6 studenter).

Gjennom 3 år skal du gå gjennom en faglig og personlig utvikling som gjør overgangen til arbeidslivet smidig.

Du kan velge å ha praksis i fjerde semester.

Læringsutbytte

Involvering av de ansatte står sentralt i helsefremmende ledelse, og du vil lære teknikker som gjør deg i stand til å få medarbeidere til å realisere sitt potensial og mestre sin egen jobbhverdag.

Med en bachelor i HR og helsefremmende arbeidsliv lærer du grunnleggende tema om HR-faget, og du får i tillegg en ettertraktet kunnskap om hvordan du kan bidra til et helsefremmende, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Du vil også få en grundig innsikt i hvordan HR-funksjonen utøves i praksis, slik at du er klar for arbeidslivet som venter.

I løpet av studietiden din hos oss vil du blant annet gå i dybden på temaer som:

 • Strategisk HR
 • Arbeidsmiljø og psykologi
 • Inkludering i praksis
 • Individuell arbeidsrett
 • Strategisk mangfold

Studiet er praktisk lagt opp, og du vil i tillegg til teoretisk undervisning jobbe med reelle case-oppgaver og får også mulighet til å være ute i praksis hele fjerde semester.

Ved endt studietid vil du ha lært å utfordre deg selv, å tenke nytt og legge til rette for at både ansatte og bedrifter vil blomstre også i fremtidens arbeidsliv.

Karrieremuligheter

HR-rollen har blitt viktigere enn noen gang før, og antall nye roller knyttet til fagfeltet er ventet å øke i årene som kommer. Med en Bachelor i HR og helsefremmende arbeidsliv kan du blant annet jobbe som:

 • HR-spesialist innen arbeidsliv og helsefremmede tiltak
 • HR-konsulent med spisskompetanse innen leder- og medarbeiderutvikling
 • Konsulent i endrings- og omstillingsprosesser
 • Stillinger innen bedriftshelsetjenester
 • Karrierer innen rekruttering og HMS-rådgivning

Studiet kvalifiserer deg også til stillinger som team- og avdelingsleder eller undervisnings- og kursstillinger. Du kan jobbe med å utvikle et godt arbeidsmiljø og arbeidskultur, konfliktløsning, samt å ivareta medarbeideres trivsel og motivasjon.

Utveksling

Du kan velge å reise på utveksling i fjerde semester (se studiemodell). Du kan søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

Alle utdanninger innen