Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Bergen
Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Vil du være en av dem som er med og skaper verdi for samfunnet eller går med ønske om å starte egen bedrift? Her lærer du hvordan!

Verden møter stadig vanskelige og sammensatte problemer som krever smarte løsninger. Behovet for kreative, energiske og visjonære entreprenører til å bygge gode bærekraftige forretningsmodeller, og skape et rikere og spennende samfunn er stadig til stede.

Vil du være en av dem som er med og skaper verdi for samfunnet? På Bachelor i entreprenørskap får du blant annet vite mer om hvordan du kan utvikle nye virksomheter. Og hvordan du kan skape verdi under høy grad av usikkerhet i møte med problemer samfunnet støter på.

Raskt voksende entreprenørielle virksomheter, eller start-ups, er en viktig drivkraft for å få verden fremover. Gjennom å skape nye produkter, tjenester og løsninger eller fremprovosere nye tenkemåter kan de transformere industrier, åpne nye markeder og skape verdi for både virksomhet og samfunn.

Bak disse virksomhetene står kreative, energiske og visjonære entreprenører og team som evner å identifisere muligheter, håndtere risiko, løse problemer og å sette ting ut i livet. Dette bachelorprogrammet er designet nettopp for å fremme morgendagens entreprenører.  

Gjennom studieprogrammet skal du innom mange spennende temaer, som: 

 • Innovasjon
 • Markedsføring og brukeradferd
 • Hvordan starte ny virksomhet
 • Organisasjon og ledelse
 • Forretningsstrategi
 • Entreprenøriellfinans og lederskap 
 • Bedriftsøkonomi
 • Samfunnsøkonomi

I løpet av studietiden skal du lære hvordan du kan starte en virksomhet fra bunnen av, og hvordan du kan realisere virksomheten når du står ovenfor begrensninger i form av tid og ressurser. Du lærer om hvilke strategier og vurdereringer som skal hjelpe med å bygge, drifte og skalere levedyktige virksomheter. 

Som student vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som ruster deg for oppgavene du vil møte som entreprenør, som kreativ problemløsning, lederskapsevner, teamjobbing, finansielle betraktninger og hvordan du kan tilpasse deg et stadig endrende miljø.  Du vil også lære å bruke data og datadrevet argumentasjon, i tråd med “lean startup”-filosofien om “build, measure, learn”. Og du vil starte to nye virksomheter i løpet av de tre årene.

Fagene og undervisningen er variert, og kombinerer akademisk tyngde med praktisk kunnskap og nærhet til organisasjons- og næringsliv. 

Bachelorprogrammet i entreprenørskap ruster deg til å kunne starte en egen virksomhet, jobbe i en startup, eller i avdelinger i større organisasjoner som ønsker å jobbe entreprenørielt.   

Undervisningsopplegg

Gjennom studiet vil du få anledning til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre. Vi baserer undervisningen på læringsformer hvor du som student er aktiv, og er subjekt i din egen læringssituasjon. Det legges opp til følgende læringsformer på Bachelor i entreprenørskap: 

 • Forelesninger/gruppeundervisning
 • Faglige diskusjoner 
 • Caseoppgaver 
 • Prosjektoppgaver 
 • Workshops 
 • Bedriftspresentasjoner
 • Selvstudium og eksamen

Det legges opp til flere mulige vurderingsformer som tilpasses emnet og gir ulike former for utfordringer, både individuelt og i grupper. Enkelte emner har obligatoriske arbeidskrav som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. 

Du kan velge å ha praksis i en bedrift i utdanningens fjerde semester. I dette semesteret veksler du mellom fag og veiledning på skolen og å være ute i bedrift. Vi gir deg tett oppfølging underveis i praksisperioden, slik at du får større forståelse for faget og hvordan du skal omsette det du har lært i praksis. 

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til meget gode universitet i spennende lokaliseringer som USA, Australia, England og Tyskland. Et slikt opphold er en «once in a lifetime» opplevelse som man husker hele livet, som er svært lærerikt og som gir positiv uttelling når man søker jobb. 

USA 

 • Universityof California, Berkeley 
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia 

 • Universityof Queensland, Brisbane 
 • RMIT, Melbourne

England 

 • Universityof Hertfordshire, Hatfield 

Tyskland 

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Alle utdanninger innen