Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ønsker du å jobbe innenfor morgendagens helsevesen? Høyskolen Kristiania tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjonen i Skandinavia, en bachelorgrad i akupunktur.

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med mennesker, og som vil hjelpe mennesker til bedre helse ved bruk av akupunktur. En akupunktør møter mennesker i alle aldre med mange ulike lidelser. Endringer i befolkningssammensetning, utviklingen av livsstilsykdommer og økning i muskel- og skjelettlidelser gir akupunktører stadig nye utfordringer og en spennende arbeidshverdag.

Vårt mål er å utdanne dyktige akupunktører som har kunnskap og kompetanse til å møte framtidens helseutfordringer.

Unik kombinasjon

Bachelor i akupunktur kombinerer den kinesiske akupunkturen, som bygger på en helhetlig forståelse av menneskekroppen, med den mer moderne medisinske akupunkturen, som hovedsakelig benyttes ved smertebehandling i muskel- og skjelettsystemet. Denne unike kombinasjonen gjør at våre studenter har høy kompetanse i behandling av pasienter med ulike smertetilstander.

Hva lærer du?

En akupunktør trenger både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. I hvert emne legger vi vekt på å undervise hvordan teoretisk kunnskap kan overføres til praktiske ferdigheter. Bachelorgradens første studieår består hovedsakelig av anatomi, fysiologi og sykdomslære. Dette er nødvendig grunnleggende kunnskap for å gi en sikker og trygg behandling.

I tillegg undervises det i akupunktur, med vekt på praktisk lokalisering av akupunkturpunkter og nåleteknikk, og du har anledning til å observere arbeidet på studentklinikken.

Undervisningsopplegg

Undervisningen legges opp med varierte undervisningsmetoder. Vi legger stor vekt på studentaktiviserende læringsformer. Dette er med på å gjøre din studiehverdag spennende og variert. Teoriundervisning integreres i ferdighetstrening, klinisk undervisning og praksis på studentklinikken. Dette for å skape en læringssituasjon som stemmer mest mulig med det som skjer i praksisfeltet. Undervisningen foregår i små klasser hvor nærhet til foreleser står sentralt.

I ferdighetstreningen benytter vi anatomisk læringssenter. Læringssenteret gir deg en unik anatomiopplæring hvor du får sett kroppen i et tredimensjonalt perspektiv. I hele studiet kombinerer vi derfor undervisning på anatomisk læringssenter med ferdighetstrening. De humane preparatene gjør at du enklere forstår hva du palperer og hvor du kan nåle pasienten.

På studentklinikken videreføres kunnskapen du har ervervet i ferdighetstreningen, og under kyndig veiledning lærer du å anvende teknikkene i praksis på pasientene. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her er svært yrkesrelevant.

Våre forelesere har mange års erfaring som akupunktører både i privat og offentlig helsevesen. Vi benytter også gjesteforelesere hvor alle enten har høy forskningskompetanse eller lang klinisk erfaring.

Praksis

I andre og tredje studieår får du verdifull praksis på vår studentklinikk. Under kyndig veiledning vil du utvikle gode kliniske og terapeutiske ferdigheter. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, så erfaringen herfra er svært relevant for din fremtidige yrkesutøvelse.

Studieopphold i Kina

I løpet av siste studieår arrangeres et fire ukers studieopphold ved Nanjing University of Chinese Medicine i Kina. Studieoppholdet gir både undervisning og klinisk praksis på sykehus, men har også sosiale innslag som blant annet turer til Beijing, Shanghai og Suzhou.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i Akupunktur må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Les mer om opptak

Innpass

Dersom du har studert helsefag tidligere og ønsker opptak til andre året på Bachelor i Akupunktur, må du ta forkurs som følger studiene. Opptak forutsetter at vi har ledige studieplasser, og er dessuten avhengig av at nok studenter ønsker forkurs.

Videre studier

Bachelor i Akupunktur gir god innsikt i vitenskapelige metoder og forskning. Du er derfor godt rustet til ulike masterstudier i etterkant av bachelorgraden, for eksempel master i helsevitenskap eller andre tverrfaglige mastergrader innenfor helse. Våre samarbeidspartnere i England og Kina kan tilby en mastergrad i akupunktur.

De siste årene har de kinesiske myndighetene tildelt utdanningsstipend til norske studenter på MSc i Akupunktur ved Nanjing University of Chinese Medicine, Kina. Studiet går over tre år og undervisningen foregår på engelsk.

Høyskolen Kristiania har i tillegg en avtale med Northern College of Acupuncture, York i England på MSc in Advanced Oriental Medicine (Research and Practice). Dette studiet går over tre år online via videokonferanser og e-learning.

Karrieremuligheter

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og gjør deg klar til å møte arbeidslivet. Det overordnede målet for studiet er å utdanne deg til en reflektert og kompetent akupunktør som gjennom målrettet arbeid skal bidra til helsefremmende arbeide i Norge.

De fleste akupunktører i Norge etablerer egen klinikk, er ansatt eller leier plass ved etablerte klinikker, eller kombinerer det med annen helsefaglig utdanning. Flere sykehus og idrettslag har ansatt akupunktør.

Kvalifikasjon/tittel

Akupunktør

Alle utdanninger innen