Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

22. september 2022.

Om studiet

Er du en som liker å jobbe med mennesker for å skape gode service- og kundeopplevelser? Ser du etter muligheter til å gjøre kunder fornøyde, slik at de kommer igjen? Da vil Årsenhet i serviceledelse være noe for deg!

Tjenestenæringen er i vekst og utgjør en betydelig del av verdiskapningen i Norge og internasjonalt. Reiselivsbransjen er verdens største næring og blant de hurtigst voksende, og er én av fem satsingsområder i regjeringens næringspolitikk.

Samtidig er mange tjenestevirksomheter, som skole, helse, IT, sikkerhet og transport, under press for å levere enda bedre og mer kostnadseffektive tjenester. Dette er næringer som har sterkt behov for medarbeidere med høy kompetanse.

Årsenheten i serviceledelse gir deg en grunnleggende kompetanse innen serviceledelse, som er etterspurt og som vil gjøre deg bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer i den voksende næringen.

Dette studiet passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, enten det er kunder, brukere, gjester eller leverandører. Studiet kan være aktuelt for deg som allerede er i jobb og har noe erfaring, eller for deg som kommer rett fra videregående skole.

Undervisningsopplegg

Studiet undervises av en engasjert fagstab som bruker sin praktiske og forskningsbaserte kompetanse til å øke læringsutbytte i klasserommet. Det inviteres inn gjesteforelesere fra arbeidslivet og dere får jobbe tverrfaglig med studenter fra ulike studieløp innen service- og tjenesteytende studieløp. Det gjennomføres forelesninger i auditorium, prosjektarbeid i grupper, caseoppgaver over flere dager og ekskursjoner hvor vi reiser ut og opplever serviceledelse i praksis.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

Årsenheten i serviceledelse består av fag som gir deg kompetanse i å analysere og forstå kundens ønsker og behov. På den måten kan du med din innsikt skape servicekonsepter og tjenester som vil innfri kundens behov.

I løpet av studieåret ditt hos oss vil vi også fokusere på emner som:

  • Lønnsomhetsberegning og kapasitetsstyring
  • Markedsføring
  • Organisasjon og ledelse
  • Prosjektledelse
  • Digital markedskommunikasjon og distribusjon

Du vil i løpet av årsenheten opparbeide deg en tjenestekompetanse som det er økende etterspørsel etter både nasjonalt og internasjonalt.

Videre studier

Årsenhet i serviceledelse kvalifiserer til innpass på 2. studieår på følgende bachelorprogrammer ved Kristiania:

Karrieremuligheter

Årsenheten i serviceledelse er uavhengig av bransje. Det betyr at det er en stor variasjon av stillinger innen service- og tjenesteytende næringer som er aktuelle.

Dersom du har jobbet noen år etter videregående skole, kan et relevant steg videre være å få formell kompetanse på området. Dette kan gi karrieremulighetene dine et løft, der du vil stille sterkere ved fremtidige stillinger med mer ansvar.

Aktuelle stillinger etter fullført årsenhet kan blant annet være:

  • Butikksjef
  • Resepsjonist
  • Logistikkmedarbeider
  • Kundeserviceleder
  • Salgs- og markedskonsulent

Du kan også benytte Årsenheten i serviceledelse som en start på videre bachelorstudier innen hotelledelse, reiseliv og opplevelsesutvikling eller ledelse og servicestrategi ved Kristiania.

Alle utdanninger innen