3D og animasjon favoritt ikon

Fagskole
Lær hva som kreves for at man skal kunne skape god kommersiell 3D og animasjon.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

3D og animasjon handler om å bruke visuelle virkemidler i levende bilder. En god 3D- designer behersker animasjon, 3D-grafikk, visuell kommunikasjon og historiefortelling. På dette studiet utvikler du både dine estetiske evner og kommunikasjonsferdigheter ved å lære om ide, konsept og strategi i levende bilder rettet mot kunder og kommersielle mål.

Hva lærer du?

Vårt 3D og animasjonsstudium er i stor grad en audiovisuell utdanning. For at du skal få
en helhetlig bransjeforståelse og erfaring med realistiske produksjonsprosesser, vil du samarbeide tett med våre studenter fra blant annet Film, Musikkdesign og Illustrasjon.

I siste semester får du muligheten til å spesialisere deg innen en valgfri retning av utdanningens fire kjerneområder: spill, VFX (visuelle effekter), motion design og animasjonsfilm.

Undervisningsopplegg

Kontakt med bransje og næringsliv er en viktig forutsetning for å sikre at du får en så praktisk rettet undervisning som mulig, men også for å sikre at studiet til enhver tid er oppdatert
på hva bransjen etterspør.

Dine lærere kommer derfor fra lignende arbeid i norsk bransje for 3D, animasjon og visuell kommunikasjon, noe som gjør at du lettere kan knytte kontakter allerede under studiene. Lærerne er oppdatert på det som skjer, og bringer denne kunnskapen videre til deg.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

  • Fagbrev/ svennebrev
  • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
  • Realkompetanse for fagskole

Vi har rullerende opptak. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende.

Les mer om opptak

Forkurs

Dersom du ikke har erfaring innenfor tegning, form og farge, anbefaler vi at du fullfører skolens forkurs før studiestart.

Forkurs i tegning form og farge

Karrieremuligheter

Etter to års fagskoleutdanning vil du ha grundig forståelse av – samt inngående praktisk erfaring med – komposisjon og produksjon av 3D og animasjon til mange typer medier. Du har fått erfaring med en produksjons ulike ledd: fra ideskaping og komposisjon/animasjon og 3D-grafikk via produksjon til ferdigstilling, leveranse og presentasjon.

Gjennom masse praktisk arbeid har du også utviklet kunnskap om hvordan 2D-/3D-grafikk og animasjon påvirker innhold og budskap.

Du har fått ferdigheter innen historiefortelling og visuell kommunikasjon av funksjonell 3D og animasjon tilpasset kunders behov og vil kunne levere profesjonelt utførte produksjoner til for eksempel reklamebyråer, designbyråer, spillselskaper, VFX-studioer, produksjonsselskaper og mobil- og mediebedrifter.