Jusutdanning - 1. avdeling favoritt ikon

Annen utdanning

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

20. april 2019

Kostnader

65 000

Semester

2

Om utdanningen

Jusutdanning AS har undervisning med fokus på personlig oppfølging underveis i studiet, ved blant annet faste innleveringsoppgaver og kurs med veiledning. I tillegg legges det til rette for kollokviearbeid. Utenom undervisningen tilbyr vi også individuell veiledning fra erfarne jurister.
 
Det første året av master i rettsvitenskap består av interessante privatrettslige emner som det er svært nyttig å ha kunnskap om generelt gjennom livet. 
 
Emnene det første året av jusstudiet er:
 
​Privatrett I
  • Rettskilder (1 studiepoeng)
  • Avtale- og kjøpsrett (10 studiepoeng)
  • Erstatningsrett (9 studiepoeng)
​Privatrett II​​​​
  • Juridisk metodelære (7 studiepoeng)
  • Fast eiendoms rettsforhold (11 studiepoeng)
  • Familie- og arverett (12 studiepoeng)
Tilsammen utgjør studiet 60 studiepoeng (inkludert Examen philosophicum (10 studiepoeng))
 
Studieopplegget omfatter hele 250 timer i året fordelt på:
200 forelesningstimer, 30 timer kurs og 20 timer oppgavegjennomgang. 
 

Beskrivelser av kostnader

Studiekontingenten ved Jusutdanning - 1. avdeling: kr. 65 000 i året

Studiets oppbygning

Studieopplegget omfatter hele 250 timer i året fordelt på:
200 forelesningstimer, 30 timer kurs og 20 timer oppgavegjennomgang. 

Undervisningsopplegg

Jusutdanning AS har undervisning med fokus på personlig oppfølging underveis i studiet, ved blant annet faste innleveringsoppgaver og kurs med veiledning. I tillegg legges det til rette for kollokviearbeid. Utenom undervisningen tilbyr vi også individuell veiledning fra erfarne jurister.

Opptakskrav

Opptakskravet for å ta eksamen er generell studiekompetanse: fullført og bestått treårig videregående skole.

Opptaksinformasjon

Jusutdanning AS har ingen karakterkrav, men fortløpende opptak. Du bør derfor søke så tidlig som mulig for å være sikret studieplass.

Karrieremuligheter

I samfunnet vårt er veldig mye rettslig regulert og det er det som gjør det så interessant og spennende å forstå jus. Nettopp fordi du får et unikt innblikk i hvordan samfunnet og verden rundt oss fungerer. Kunnskap gir muligheter og rettslig kompetanse er meget etterspurt i både privat og offentlig sektor.

Arbeidsmarkedet er variert sammensatt og trenger forskjellig juridisk kompetanse for å tilfredsstille samfunnets behov for rettslig kunnskap. 

​Jobbmulighetene er unike og svært varierte med mulighet for å arbeide i privat næringsliv, offentlig sektor i stat, fylkeskommune eller kommune, som advokat, dommer, rådgiver eller saksbehandler. Du kan også arbeide utenfor Norge med norsk jus som utgangspunkt. 

Kvalifikasjon/tittel

Første året av master i rettsvitenskap

Lignende utdanninger