Jusutdanning - 1., 2., 3. og 4. avdeling - innleveringer og kurspakke favoritt ikon

Annen utdanning

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Semester

1

Om utdanningen

Jusutdanning tilbyr innleveringer og veiledning for studenter som allerede er registrert ved et jusstudium, som Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Noregs arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger eller Høgskolen i Innlandet. Ved store avstander benytter vi elektronisk kommunikasjon også for veiledningen.
 
Dette tilbudet er for deg som ønsker tettere oppfølgning med ekstra oppgaver og personlig veiledning ved hver innlevering. Dette er en meget god måte for at du kan forberede deg best mulig til eksamen. 
 
​I tillegg kan du velge kurspakke med innføringskurs ved semesterstart, manuduksjoner med spesielle temaer underveis i semesteret og eksamenskurs. Manuduksjoner er forelesninger som skal forberede deg mot eksamen. Eksamenskursene er god repetisjon og oppsummering like før eksamen.
Innføringskurset vil være 3 forelesninger på tre timer hver gang. Det vil være 3 manuduksjon i løpet av semesteret. Eksamenskurset vil være 3 forelesninger på tre timer hver gang. 
 
​Tilbudene om innleveringer med veiledning og kurspakken kan velges sammen eller uavhengig av hverandre.
Vi tilbyr alle semestrene parallelt, så det er bare å velge når du ønsker å begynne hos oss. Det viktigste er at du får forberedt deg best mulig til eksamen.

Beskrivelser av kostnader

Innleveringer med veiledning: kr. 15 000 i semesteret Kurspakke for valgfri avdeling med innføringskurs, manuduksjoner og eksamenskurs: kr. 10 000 i semesteret

Undervisningsopplegg

Innleveringer med veiledning

Dette tilbudet gir deg mulighet til å velge blant våre innleveringer innenfor hvert studieemne. ​Dette innebærer at du får mer skrivetrening og dermed er bedre forbedt til eksamen. Det gis individuelle tilbakemeldinger med fokus på juridisk metode og faglig innhold. ​Hver innlevering blir fulgt opp med en personlig veiledningstime hvor oppgaven din gjennomgås og du får forklart hvordan du skal utvikle deg videre fremover. 

Innføringskurs, manuduksjoner og eksamenskurs

I vår kurspakke får du innføringskurs i begynnelsen av semesteret som vil gi deg en oversikt over de aktuelle emnene. Dermed stiller du godt forberedt for den videre læringen dette semesteret. Underveis i semesteret vil du også få manuduksjoner innenfor sentrale temaer. Eksamenskurset vil være god repetisjon av pensum før eksamen. Dette kurset vil oppsummere semesteret og gi deg et viktig perspektiv på eksamen. 

Opptakskrav

Ingen opptakskrav, åpent inntak. 

Lignende utdanninger