Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du jobbe med rusavhengighet og psykisk helse? Studiet vektlegger tverrfaglighet og samhandling, og du blir kvalifisert til å jobbe med mennesker med dobbeltdiagnoser.

Utdanningen skal gjøre deg i stand til å forstå avhengighet, mestringsstrategier, traumer og skadelig rusmiddelbruk med samtidige psykiske helseutfordringer. Studiet ser nærmere på hva som kan være nyttige tilnærminger og strategier for å styrke mestring, sosial integrasjon og økt livskvalitet fra et personorientert perspektiv.

Samtidig rusmisbruk og psykiske helseplager ser ut til å øke i omfang, og vies større oppmerksomhet. Denne utviklingen skaper alvorlige konsekvenser både på individ- og familienivå, i nettverk og lokalsamfunnet, men også når det gjelder folkehelsen, og dermed også for den generelle samfunnsøkonomien.

Studiet vektlegger tverrfaglighet, brukermedvirkning, samhandling og samarbeid på alle nivåer, og innen ulike sektorer. Studiet er samlingsbasert og inkluderer åtte uker veiledet klinisk praksis, som er på heltid.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag eller treårig politiutdanning, samt ett års relevant erfaring etter endt grunnutdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

For å dokumentere praksis må du laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Fullført videreutdanning kvalifiserer til opptak på master i psykisk helsearbeid. Les mer om masterprogrammet og opptakskrav her. 

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser