Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer helse- og
spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk
helsearbeid, og har en klinisk og praktisk tilnærming hvor
helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er
sentrale tema. Utdanningen fokuserer både på individ, familie
og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i
studiet, inkludert ti ukers praksis.

Karrieremuligheter

Avhengig av fagbakgrunn og fordypning er du etter fullført
studium kvalifisert til å arbeide som psykiatrisk sykepleier
eller psykisk helsearbeider. Studiet gir kunnskaper om
helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor psykisk
helsearbeid, og du får kompetanse i å forebygge utvikling av
psykososiale lidelser i befolkningen. Du kan arbeide både i
kommunal helse- og sosialtjeneste og
spesialisthelsetjenesten.

Med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan du
søke direkte opptak til de siste 60 studiepoengene på Master
i psykisk helsearbeid, deltid.

Utveksling

Har du lyst til å få et innblikk i hvordan de jobber med
psykiatri i andre land og hvordan de bruker de ressursene de
har? Hva med å ta praksis i utlandet? Som student i psykisk
helsearbeid har du mulighet til å ta seks ukers praksis i 2.
semester ved høgskolens samarbeidspartnere i Indonesia eller
Namibia.

I Indonesia vil du bo og jobbe i Banda Aceh og ta praksis ved
psykiatrisk sykehus Rumah Sakit Jiwa. Du vil ikke kun få
arbeidserfaring helt utenom det vanlige, men vil også dele
kunnskapen din med indonesiske kolleger. 

I Namibia vil du jobbe i landets hovedstad, Windhoek, og ta
praksis ved psykiatrisk avdeling på Katutura State Hospital
eller Central Hospital.

Grip sjansen og reis på utveksling! Et utvekslingsopphold
gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og
karrieremessige fordeler.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt
studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!»