Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet gir deg kompetansen som kreves til kliniske stillinger innen psykisk helsearbeid. Du får tverrfaglig kunnskap, ti ukers praksis og varierte undervisningsformer.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid kvalifiserer helse- og spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

God psykisk helse er viktig for å leve et godt liv, og studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk helsearbeid. Videreutdanningen har en klinisk og praktisk tilnærming hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er sentrale tema. Utdanningen retter oppmerksomheten både mot individ, familie og samfunn.

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert ti ukers praksis.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning innen helse- og omsorgsfag eller pedagogiske fag og minst 1 års relevant praksis etter fullført utdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

I søknaden din må du laste opp dokumentasjon på praksis, arbeidsattest eller tjenestebevis som viser stillingsprosent eller antall timer samt fra og eventuelt -til dato. Deltidsstillinger blir regnet om til heltid av opptakskontoret.

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Med fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid kan du søke direkte opptak til de siste 60 studiepoengene på master i psykisk helsearbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid