Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å spesialisere deg for å bli intensivsykepleier? Dette studiet gir deg en spennende og utfordrende jobb med akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

Videreutdanning i Intensivsykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over to år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i intensivsykepleie. Du vil lære om intensivsykepleierens ansvar i en høyteknologisk avdeling med akutt og kritisk syke pasienter som har behov for kontinuerlig behandling, overvåkning og sykepleie. Intensivsykepleieren har ansvar for pasienter med behov for gjenopprettelse av vitale funksjoner etter anestesi, kirurgi, traumer eller akutt forverring av en kronisk sykdom. I utdanningen vektlegges samarbeidet mellom intensivsykepleier og pårørende som en ressurs slik at de kan ta del i omsorgen for pasienten.

Intensivsykepleieren arbeider i tett samarbeid med anestesilege og kirurger i en spennende og utviklende hverdag. Intensivsykepleieren samarbeider med sykepleiere i sykehusets øvrige avdelinger som har behov for faglig støtte i akutte pasientsituasjoner.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner med planlagte eller akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

Gjennom studiet får du avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve faglig forsvarlig intensivsykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor i sykepleie, autorisasjon som sykepleier med minst to års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid

Alle utdanninger innen