Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Ønsker du å bli god på forebygging, behandling og oppfølging av diabetikere? Studiet passer spesielt for deg som jobber innen kommunehelsetjenesten. 

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med diabetes, eksempelvis på sykehus, sykehjem, ulike behandlingsentra, institusjoner eller i eget hjem.

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Du som student skal bli i stand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. Type 2 diabetes og forebygging hos pasienter er tema som studiet først og fremst fokuserer på. 

Videreutdanning i diabetes retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper med autorisasjon som sykepleier (for eksempel sykepleiere, helsesøstre og jordmødre) som arbeider innen kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er autorisasjon som sykepleier og ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må laste opp attest/tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.