Veiledning 1 - oppstart januar 2020 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Søknadsfrist

1. august 2017

Studiepoeng

15

Om studiet

Mange nyutdannede opplever møtet med yrkeslivet som krevende,
og frafall fra yrket kan være en konsekvens av manglende
systematisk oppfølging i den første tiden i ny jobb. Dette
studiet gis i sammenheng med den nasjonale ordningen
”Veiledning av nyutdannede lærere”. Studiet er også tilpasset
veilederoppgaver som praksislærer i barnehage, grunnskole og
videregående opplæring.

Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter i

• Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til
veiledning
• Kommunikasjon og samspill i veiledning
• Å være ny i yrket, - overgang fra utdanning til yrke
• Profesjonsetikk og veiledning
• Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

 

 

 

 Studiet ligger under opptakstypen "vår" i
søknadsweb

Karrieremuligheter

Studiet er en videreutdanning for lærere og kvalifiserer for
veiledningsoppgaver innenfor ulike arbeidsoppgaver i
barnehage, grunnskole og videregående skole.

Studiet kan inngå som et valgemne i  mastergrad i tilpasset
opplæring
.