Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Vil du lære mer om spillavhengighet? Dette nettkurset er brukervennlig og utviklet med støtte fra Helsedirektoratet. 

Opplæringsprogrammet passer for de som ønsker å lære mer om spillavhengighet og problemskapende dataspilling:

  • De som kan oppdage spilleproblemer; ansatte i førstelinjetjeneste: Sosialtjenesten, helsesøstere, fastleger, lærere/rådgivere og ansatte i PP-tjenesten, bedriftshelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen, frivillige og private organisasjoner.
  • De skal ta i mot og iverksette tiltak og behandling; ansatte i spesialisthelsetjenesten, poliklinikker og institusjoner som tar i mot mennesker med avhengighetsproblematikk eller psykiske lidelser
  • De som skal følge opp etterpå; lærere/rådgivere og den kommunale førstelinje m.fl.

Studiet er 2-delt:

Del A er et praktisk/teoretisk kurs over 12 uker med nettstøtte og to 2-dagers samlinger. Det vil være spesielt fokus på særtrekk ved problemskapende spilling og hvordan møte og hjelpe mennesker med spilleproblemer, og deres pårørende. Kurset starter med en 2-dagers samling, etterfulgt av en periode på 6-8 uker, hvor tilegnelse av kunnskap og ferdigheter skjer via en nettbasert læringsportal før det arrangeres en ny 2-dagers samling. I perioden mellom samlingene arbeider studentene på nettet - individuelt og gruppevis.

Nettkurset er svært brukervennlig og enkelt å arbeide i, og består av ulike pedagogiske virkemidler. Spesielt er det mange innslag av videoopptak med sentrale fagpersoner, spilleavhengige og pårørende. Del A avsluttes med en flervalgstest, og bestått test gir kursbevis.
Del B som består i å gjennomføre en prosjektoppgave. Gjennomført Del A og bestått Del B gir til sammen 15 studiepoeng som kan søkes innpasses i en mastergradsutdanning.

Opplæringsprogrammet er utviklet og gjennomføres med støtte fra Helsedirektoratet

Samlinger vår 2022:

  1. samling – 19.-20. januar 2022
  2. samling – 8.-9. mars 2022

Samlingene foregår på Gardermoen

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning på høgskolenivå.

Les mer om søknad og opptak

Vil du bare være kursdeltager?

Ønsker du ikke å avlegge eksamen, eller oppfyller du ikke opptakskravene kan du delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis. Søknad legges inn samme sted enten du vil bli kursdeltager eller student.