Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. august 2023.

Om studiet

Vil du lære mer om bruk av regneark og hente ut nytteverdi for drift og planlegging i din virksomhet? Da er dette nettbaserte emnet noe for deg.

Om studiet

Studiet består av emnet Regneark for arbeidslivet.

I dette studietilbudet legges det spesielt vekt på arbeidsliv, bruk av regneark i administrative og økonomiske oppgaver, med særskilt kvantitativt fokus. Ved å ta dette studiet vil du få en bedre forståelse for hvordan virksomheter kan nyttegjøre regneark i planlegging og drift, noe som skal bidra til en mer effektiv og systematisk ressursutnyttelse i enhver virksomhet.

Studiet er utviklet i samarbeid med næringslivsorganisasjoner i Innlandet. Videreutvikling av kompetanse i bruk av verktøy som gir virksomheter informasjons- og beslutningsgrunnlag av høy kvalitet er et bidrag til vekst og robusthet i næringslivet.

Studiet passer for alle, både medarbeidere og ledere, som har interesse for eller jobber med ulike beslutningsgrunnlag i virksomheter.

Følgende vil kunne ha særskilt nytte av studiet:

  • økonomimedarbeidere
  • analytikere innen mange fagområder
  • administrasjonsmedarbeidere
  • ledere/mellomledere
  • Arbeidstakere med et kvantitativt fokus i sin stilling og som skal jobbe med effektivisering og/eller å utarbeide gode beslutningsgrunnlag i ulike sammenhenger i den daglige driften av virksomheten.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist:

Det er foreløpig ikke satt dato for oppstart. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon.

Opptakskrav:

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

-> Betaling og oppdragsstudier
-> Betaling og oppdrag Handelshøgskolen - Faktultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2022
-> Velg fra lista: 7066: Regneark fra arbeidslivet