Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Jobber du i grunnopplæringen og har ønske om å kvalifisere deg til en rådgiverstilling? Rådgivning 1 er en videreutdanning (15 + 15 studiepoeng) som fordyper seg i dagsaktuelle karriereveiledningsorienterte og sosialpedagogiske temaer.

Rådgivning 1 skal utvikle studentenes evne til å planlegge og gjennomføre rådgivningstjenester ut fra elevenes ulike veiledningsbehov. Du vil få innføring i sentrale rådgivningsteorier og hvordan disse kan nyttiggjøres i eget praksisfelt. Studiets samlinger er en kombinasjon av fysiske og digitale.

Utdanningen henvender seg til lærere i grunn- og videregående skole som er opptatt av problemstillinger knyttet til karrierevalg, karrierelæring og sosialpedagogikk. Studentene oppøves i å forstå oppvekstbetingelser, valg og valgprosesser ungdom står ovenfor i dagens samfunn, og vil utforske tenkemåter for hvordan skolen kan gi rådgivning på hensiktsmessige og etisk forsvarlige måter. Rådgivningsfeltet i Norge er i kontinuerlig endring, og utdanningen vil legge vekt på at studentene blir godt kjent med oppdatert litteratur, relevante teorier, metoder og tilnærminger og får innsikt i nye nasjonale strategier som eksempelvis nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Opptaksinformasjon

Studiets søknadsfrist er 1.mai.

For å komme inn på dette studiet trenger du bachelorutdanning, cand.mag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå. Alle former for lærerutdanning gir dermed grunnlag for opptak.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse og sosialvitenskap høst 2023".

Videre studier

Etter Rådgivning 1 kan du gå videre på Rådgivning 2.

Kvalifikasjon/tittel

Rådgivning 1