Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Er du opptatt av å sikre god psykisk helse blant de yngre? Dette nettbaserte studiet gir deg økt kompetanse på et viktig fagområde. 

Studiet skal gi deg som jobber med eller ønsker å jobbe med barn og unge mer kunnskap og bidra til holdningsutvikling, slik at studentene blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær.

God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen. Helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse er derfor et viktig satsingsområde. Arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de som jobber med barn og unge er derfor viktige for å bygge psykisk helse hos denne målgruppa.

Assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobbe mest med de sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, som assistenter på skole, SFO, i barnehager eller boliger. Dette gjør at behovet for kompetanse på dette fagområdet er særlig stort.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Ønsker du å motta varsel neste gang dette studiet åpnes for søking kan du melde deg på for dette her.

Les mer om søknad og opptak