Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

10

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. august

Om studiet

God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen. Helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse er derfor et viktig satsingsområde. Arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse må foregå der barn og unge befinner seg, og de som jobber med - eller ønsker å jobbe med - barn og unge blir derfor viktige for å bygge psykisk helse hos denne målgruppa.

Assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobbe mer det mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, som assistenter på skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør at behovet for kompetanse på dette fagområdet er særlig stort.

Hensikten med studiet er å tilby nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, samt arbeidsledige og permitterte mer kunnskap om barn og unge, og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktige og trygge i arbeid med barn og unge. Studiet er gratis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Opptaksinformasjon

Målgruppen for denne studieutlysningen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og arbeidsledige (helt eller delvis) og permitterte. For mange i denne gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning. For samfunnet og for den enkelte vil økt kompetanse både kunne bidra til økt konkurransekraft og til sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet. 

Alle utdanninger innen