Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Kurset er relevant for deg som er aktiv forvaltere av skog og utmark, ansatt i offentlig sektor som arbeider med skog og utmark, samt andre ansatte i skog- og utmarksnæringer.

Kurset er relevant for aktive forvaltere av skog og utmark, ansatte i offentlig sektor som arbeider med skog og utmark, samt andre ansatte i skog- og utmarksnæringer.

Deltakerne vil gjennom praktiske oppgaver i skogbruk og utmark lære å hente geodata og å bruke programvare. Både geodata og programvare som benyttes i kurset er gratis tilgjengelige. Deltakerne vil derfor kunne fortsette arbeidene påbegynt i kurset etter kursslutt.

Eksempler på oppgaver/problemstillinger:

  • Analyser av skogressursene på eiendomsnivå, og se på effekter av ulike miljøtiltak;
  • Effekter på kortere terrengtransport av tømmer av ulike veitrasévalg;
  • Planlegging av skogsdrifter og markberedning for å minimere erosjon;
  • Analyser av avrenning og flomrisiko for planlegging av veier;
  • Tilpasning av skogsdrift for å ivareta habitater for skogsfugl og beiteressurser for elg i ulike årstider;
  • Risikovurdering ved salg og kjøp av skogseiendom: produksjon, flom og brann med hensyn til klimaendringer;
  • Analyser om å lage kostnadsraster i driftsområder med risikoområder (mye vann eller bratt terreng).

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Anbefalte forkunnskaper: Det er en fordel med grunnleggende kjennskap til bruk av PC og internett. Det er en stor fordel med kjennskap til skog- og eller utmarksforvaltning, da studiet vil sentreres rundt problemstillinger knyttet til det.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak