Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Ønsker du å lære mer om arbeid med pårørende? Studiet gir deg økt kompetanse til å jobbe med og mot pårørende både i grupper og enkeltvis. 

Pårørendearbeid i helsesektoren tilbys slik at studentene skal få økt kompetanse i å gi anerkjennelse og støtte til pårørende enkeltvis og som gruppe. Studiet retter spesielt oppmerksomheten mot de som er pårørende til pasienter som mottar lindrende omsorg, og gir et bedre og større grunnlag for å ta vare på pårørende i en sårbar situasjon.

Pårørende er vanligvis en nødvendig ressurs for at pasienten som er alvorlig syk kan få best mulig livskvalitet, samt få lengst mulig tid hjemme. Samtidig er det en kjent sak at pårørende ofte er i en svært belastende situasjon med tunge omsorgsoppgaver i tillegg til opplevelse av sorg og krise. 

Studiet benytter metoder som stimulerer din egenaktivitet, selvstendighet og refleksjon. Metodene vil variere, med forelesninger, erfaringsutveksling og refleksjon, gruppearbeid, øvelser, presentasjoner og selvstudier.

Praksisnærhet og utviklingsarbeid rettet mot egen arbeidsplass står sentralt. Studiet omfatter alle pårørende uavhengig av diagnose og er en videreutvikling av ”Pårørendearbeid innen lindrende omsorg” som høgskolen tidligere har tilbudt i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark.

Opptaksinformasjon

Studiet er for tiden ikke åpent for søking. Ønsker du å motta informasjon når studiet åpnes for søking kan du registrere deg her.

Les mer om søknad og opptak