Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Annet studiested

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Om studiet

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse og øke kompetansen innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. I regnskapsbransjen er det medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. 

Det legges vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi ønsker at våre studenter skal bidra med.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse). 

Hvis du allerede har fullført Bachelor i økonomi og administrasjon eller relevant Mastergrad ved en norsk høgskole eller universitet, vil Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gi deg de profileringsfagene du trenger for å tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. 

Påbyggingsstudiet i regnskap og økonomirådgivning gir studenter som har tatt både  Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i ​økonomi og administrasjon, eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører.

Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning som går i 3. og 4. semester: 
I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Mer informasjon om dette vil dere få ved oppstart av emnet i tredje semester.

Karrieremuligheter

Emnene i Påbygging i regnskap og økonomirådgivning kan innpasses i gjeldende studieplan for Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved Høgskolen i Innlandet.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller, sammen med godkjent praksis ihht. Finanstilsynets krav, kravet til å bli autorisert regnskapsfører (jf. Regnskapsførerloven).

Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon fra et høgskole eller universitet i Norge sammen med Påbygging i regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller også utdanningskravet for autorisasjon av regnskapsførere.  

Kandidater som fullfører Bachelor i regnskap og økonomirådgivning vil kunne være kvalifiserte for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Kombinasjonen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Master i økonomi og ledelse gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom. Vær oppmerksom på at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.