Fakta

Sted:
Desentralisert - Kongsvinger
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du en økonom eller mellomleder som ønsker faglig påfyll innen bærekraft? Studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan endre organisasjoner i en mer bærekraftig retning. 

Påbygging i bærekraftsøkonomi er for deg som allerede har økonomisk-administrativ kompetanse og som ønsker å bygge på denne med spesialisert kompetanse innenfor bærekraft. 

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg minimum 60 studiepoeng i økonomisk-administrative fag. 

Les mer om søknad og opptak

Mer om opptak

Det stilles ikke formelle krav til emnesammensetningen i den tidligere økonomisk-administrative utdanningen, men det anbefales at den tidligere økonomisk-administrative utdanningen inneholder grunnleggende emner i regnskap, bedriftsøkonomi/økonomistyring, markedsføring, organisasjonsfag og strategi. Dette fordi emnene i Påbygging i bærekraftøkonomi bygger på at man har forkunnskaper på disse områdene, enten gjennom tidligere studier eller gjennom at man har opparbeidet seg en realkompetanse.

Søkere som mangler forkunnskapene på ett eller flere av disse områdene bør vurdere å ta disse emnene først eller lese seg opp på det aktuelle området på forhånd.

Videre studier

Påbyggingstudiet i bæreraftsøkonomi kan innpasses for obligatoriske emner i bachelor i bærekraftøkonomi eller som valgemner i bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet.

Studiet kan etter nærmere regler også kombineres med andre studier for å sette sammen en sammensatt bachelorgrad i henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Påbygging i bærekraftsøkonomi