Norsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Om studiet

  • du ønsker innsikt i språket som system
  • du ønsker å lese et bredt utvalg litterære tekster i ulike sjangrer
  • du vil utvikle din fagdidaktiske forståelse

Studiets oppbygging

Studiet gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om språk og litteratur i et systemisk, sjangerorientert,  fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv. Studiet inneholder et stort repertoar av tekster med relevans for trinn 8 til 13 med vekt på videregående opplæring. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng: Språk og tekststrukturer og Litteratur og sjanger.

Karrieremuligheter

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Tilbys ved:

  • Elverum