Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Om studiet

  • Du får innsikt i lese- og skriveopplæring for mellom- og ungdomstrinnet
  • Du får lese et utvalg relevante litterære tekster i ulike sjangrer
  • Du vil utvikle din fagdidaktiske forståelse

Studiets oppbygging

Studiet gir deltakerne innsikt i lese- og skriveopplæring, utvikler deres kunnskaper om norsk språk og ulike vurderingsformer i norskfaget og gir dem et repertoar av relevante tekster til bruk på mellom- og ungdomstrinnet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Karrieremuligheter

Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og litteratur til lærere på trinn 5 til 10 i skolen. For å få undervisningskompetanse i norsk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet må studenten bygge ut Norsk 1 med Norsk 2 på 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng.

Kandidater med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og i tillegg minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Tilbys ved:

  • Elverum