Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Om studiet

  • Du får innsikt i lese- og skriveopplæring for mellom- og
    ungdomstrinnet
  • Du får lese et utvalg relevante litterære tekster i ulike
    sjangrer
  • Du vil utvikle din fagdidaktiske forståelse

Studiets oppbygging

Studiet gir deltakerne innsikt i lese- og skriveopplæring,
utvikler deres kunnskaper om norsk språk og ulike
vurderingsformer i norskfaget og gir dem et repertoar av
relevante tekster til bruk på mellom- og ungdomstrinnet.
Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige
arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående
didaktisk perspektiv.

Karrieremuligheter

Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og
litteratur til lærere på trinn 5 til 10 i skolen. For å få
undervisningskompetanse i norsk på mellomtrinnet og
ungdomstrinnet må studenten bygge ut Norsk 1 med Norsk 2 på
30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng.

Kandidater med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60
studiepoeng i norsk og i tillegg minst 20 studiepoeng i et
språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur-
og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for
ytterligere fordypning i norsk.

Tilbys ved:

  • Hamar