Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Studiet gir deg kunnskap om etiske og filosofiske problemer relatert til et bredt spekter av aktuelle naturkriser. 

Om studiet

Studiet gir kunnskap om etiske og filosofiske problemer relatert til et bredt spekter av aktuelle naturkriser: klimakrisen, tap av uberørt natur, utryddelse av arter og problemstillinger knyttet til den pågående pandemien (Covid-19).

Studiet passer godt som en tilleggsutdanning for deg som allerede har noe utdanning og ønsker å forstå mer av de etiske og filosofiske problemene som vi står overfor når det oppstår kriser i naturen. Det dreier seg blant annet om etiske problemer knyttet til verdsetting av naturen og de forpliktelsene og det ansvaret som våre muligheter til å påvirke og endre naturen gir oss.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak