Fakta

Sted:
Rena
Lillehammer
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Dette masterstudiet kan du studere ved siden av jobb. Du får kunnskap om hvordan lede og styre offentlige virksomheter, samt hvordan møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.

Master i offentlig ledelse og styring, også kalt Master of Public Administration (MPA), er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Det overordnede målet med studiet er å bedre forstå hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder for offentlige ledere innenfor komplekse velferdssamfunn, nå og i framtiden. 

Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener, henter praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen og integrerer fagområdene statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjon, strategi og ledelse, innovasjon og samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsteori.

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller at de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Studiet tilbys på både Lillehammer og Rena. Studiestedene representerer forskjellige fordypningsområder, og studentene velger fordypningsområde når de søker studiet.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor. Annen arbeidserfaring med stor relevans for offentlig virksomhet kan også godkjennes.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer for å dokumentere arbeidserfaring.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Søk riktig

De to studieretningene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb:

Offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) har søknadsnummer 2456

Organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena) har søknadsnummer 2458

Utveksling

Dersom du ønsker å ta deler av masterutdanningen ved en utenlandsk institusjon, vil du ha anledning til det. Utvekslingen anbefales gjennomført i 3. semester av utdanningen, og erstatter 10 sp fordypningsemne i andre semester og 15 sp emne i tredje semester.

Det kan legges til rette for at 25 sp kan tas ved en utenlandsk institusjon innen et selvvalgt, relevant fordypningsområde.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp)

Alle utdanninger innen