Fakta

Sted:
Rena
Lillehammer
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du leder, eller ønsker du en ledende stilling i offentlig sektor? Flertallet av studentene ved dette masterstudiet er i jobb mens de studerer hos oss, og søker mer kompetanse for å lede og styre offentlige virksomheter.

Master i offentlig ledelse og styring, også kalt Master of Public Administration (MPA), er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Det overordnede målet med studiet er å bedre forstå hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder for offentlige ledere innenfor komplekse velferdssamfunn, nå og i framtiden. 

Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener,henter praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen og integrerer fagområdene statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjon, strategi og ledelse, innovasjon og samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsteori.

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller at de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Studiet tilbys på både Lillehammer og Rena. Studiestedene representerer forskjellige fordypningsområder, og studentene velger fordypningsområde når de søker studiet. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen offentlig administrasjon, økonomi, organisasjon og ledelse, rettsvitenskap, statsvitenskap, planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

De to studieretningene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb:

Offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) har søknadsnummer 2455

Organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena) har søknadsnummer 2459

Videre studier

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Du kan ta deler av masterutdanningen ved en utenlandsk institusjon, og det kan være hensiktsmessig å gjennomføre utvekslingsoppholdet på heltid. Det anbefales å gjennomføre utvekslingen i 5. semester. Du kan også få tilrettelagt utvekslingsopphold i 4. eller 6. semester.

Det kan legges til rette for at 30 studiepoeng med valgfri fordypning kan tas ved en utenlandsk institusjon innen et selvvalgt, relevant fordypningsområde.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp)

Alle utdanninger innen