Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker et særlig ansvar for barn og unge? Studiet gir deg tittelen helsesykepleier og muligheten til å legge til rette for god helse tidlig.

Som utdannet helsesykepleier vil du få et spesielt ansvar for barn og unge. Et mer helsefremmende samfunn skaper grunnlag for bedre oppvekstsvilkår, høyere kreativitet og innovasjon, og bidrar til positiv samfunnsbygging på en rekke andre områder. Det er derfor viktig å motivere og legge til rette for god helse tidlig.

Helsesykepleiere står sentralt i folkehelsearbeidet i norske kommuner. I 2019 ble tittelen endret fra helsesøster til helsesykepleier, og som helsesykepleier vil du være med på å styrke det som bidrar til bedre helse, og jobbe med utfordringene som medfører helserisiko.

Undervisningen er samlingsbasert og består av sju emner (eller seks emner om du velger å avslutte med en videreutdanning etter 90 studiepoeng.) I tillegg til de fysiske samlingene på studiestedet vil det være studier i praksis. I praksisukene vil det være full uke. Det er mulig å kombinere studiet med arbeid. men det forventes at studentene er tilstede på studiestedet under samlingene.

Du vil bli tatt opp på en master i helsesykepleie, men har anledning til å avslutte etter 90 studiepoeng. Studiet har 25 plasser.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskrav:

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning i sykepleie med karaktersnitt C eller bedre. Det kreves også autorisasjon som sykepleier og minst ett års praksis som sykepleier.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrense 2023: 38,18

Attester og dokumentasjon

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Deltidsstillinger regnes om til heltid av oss.

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Direkte opptak på 3. studieår

Det er mulig å søke seg direkte inn på masterstudiets 3. år for å ta de siste 60 stp.

Søkekoden for dette er 3460.

Opptakskravet er autorisasjon som sykepleier med snittkarakter C, samt fullført og bestått videreutdanning i helsesykepleie etter rammeplan og forskrift fra 2005.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsesykepleie