Master i bærekraftig landbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Om studiet

  • Du blir attraktiv for mange spennende jobber
  • Du ønsker å lære om effektiv og bærekraftig matproduksjonen
  • Du blir del av et godt studie- og forskningsmiljø hvor alle er opptatt av jordbruk

Studiets oppbygging

Studiet kombinerer økologisk innsikt med produksjonsteknikk og gir dermed et unikt utgangspunkt for å forstå og forme morgendagens jordbruk. Vi jobber sammen for økt praktisk forståelse av hvordan jordbruket kan bli både miljøvennlig og effektivt.

Første semester består av emner om grunnleggende begreper i økologi, menneskelig påvirkning av økosystemer og forskningsmetoder med statistikk. Disse emnene har videooverførte forelesninger fra Evenstad. Andre semester består av emner i agroøkologi og i miljøvennlig jordbruksteknologi på Blæstad. Det andre studieåret brukes på en stor masteroppgave, eller en noe mindre masteroppgave kombinert dette med andre relevante emner ved Høgskolen i Hedmark, eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Studiet tilbys ikke studieåret 2018 - 2019.

Blæstad er et unikt studiested som befinner seg i et av landets aller beste jordbruksdistrikter. Studiestedet er utstyrt med landbruksmaskiner og redskaper og sitt eget jordbruksareal som blant annet brukes til forsøk som genererer data til masteroppgaven.

Undervisningen foregår på engelsk.

Karrieremuligheter

Masterstudiet i bærekraftig jordbruk gir muligheter for arbeid innenfor offentlig forvaltning innen jordbruk, næringer som tilbyr jordbrukstjenester, produksjon og salg av jordbruksprodukter, eller som lærere på naturbruksskoler. Etterspørselen etter landbruksakademikere er allerede høy, men forventes å øke ytterligere i åra framover fordi mange ansatte, blant annet i offentlig landbruksforvaltning, nærmer seg pensjonsalder.

Tilbys ved:

  • Elverum

Lignende utdanninger