Master i bærekraftig landbruk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Om studiet

  • Du blir attraktiv for mange spennende jobber
  • Du ønsker å lære om effektiv og bærekraftig
    matproduksjonen
  • Du blir del av et godt studie- og forskningsmiljø hvor
    alle er opptatt av jordbruk

Studiets oppbygging

Studiet kombinerer økologisk innsikt med produksjonsteknikk
og gir dermed et unikt utgangspunkt for å forstå og forme
morgendagens jordbruk. Vi jobber sammen for økt praktisk
forståelse av hvordan jordbruket kan bli både miljøvennlig og
effektivt.

Første semester består av emner om grunnleggende begreper i
økologi, menneskelig påvirkning av økosystemer og
forskningsmetoder med statistikk. Disse emnene har
videooverførte forelesninger fra Evenstad. Andre semester
består av emner i agroøkologi og i miljøvennlig
jordbruksteknologi på Blæstad. Det andre studieåret brukes på
en stor masteroppgave, eller en noe mindre masteroppgave
kombinert dette med andre relevante emner ved Høgskolen i
Hedmark, eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Studiet tilbys ikke studieåret 2018 - 2019.

Blæstad er et unikt studiested som befinner seg i et av
landets aller beste jordbruksdistrikter. Studiestedet er
utstyrt med landbruksmaskiner og redskaper og sitt eget
jordbruksareal som blant annet brukes til forsøk som
genererer data til masteroppgaven.

Undervisningen foregår på engelsk.

Karrieremuligheter

Masterstudiet i bærekraftig jordbruk gir muligheter for
arbeid innenfor offentlig forvaltning innen jordbruk,
næringer som tilbyr jordbrukstjenester, produksjon og salg av
jordbruksprodukter, eller som lærere på naturbruksskoler.
Etterspørselen etter landbruksakademikere er allerede høy,
men forventes å øke ytterligere i åra framover fordi mange
ansatte, blant annet i offentlig landbruksforvaltning, nærmer
seg pensjonsalder.

Tilbys ved:

  • Blæstad

Lignende utdanninger