Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

Om studiet

Studiet hever deltakernes kunnskap om lesing og skriving, og
gir økt innsikt i hvordan lese- og skriveferdigheter påvirker
elevenes læring i alle fag. Hovedmålgruppen er lærere som
ikke har norsk i fagkretsen, men som underviser i fag der
lesing og skriving er viktig for tilegnelsen av
fagstoff.  Innhold og arbeidsmåter er knyttet til
lærerens daglige arbeid i skolen, og emnet har et
gjennomgående didaktisk perspektiv.

NB! Dette studiet dekker ikke kompetansekravet til 30
studiepoeng i norsk.

 

Karrieremuligheter

Lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til
10. trinn.

Tilbys ved:

  • Hamar