Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Om studiet

 • du får økte kunnskaper og innsikter i hva det vil si å
  være lese- og skrivelærer i alle fag
 • du vil få økt kompetanse i å vurdere og bruke ulike
  modeller for organisering av lese- og skriveaktiviteter i
  grunnskolens fag i ulike medier og for elever med ulike
  forutsetninger
 • du vil få et godt grunnlag for å være lese- og
  skriveveileder på egen skole/egen kommune

Studiets oppbygging

Studiet hever deltakernes kunnskap om lesing og skriving, og
gir økt innsikt i hvordan lese- og skriveferdigheter påvirker
elevenes læring i alle fag. Hovedmålgruppen er lærere som
ikke har norsk i fagkretsen, men som underviser i fag der
lesing og skriving er viktig for tilegnelsen av
fagstoff.  Innhold og arbeidsmåter er knyttet til
lærerens daglige arbeid i skolen, og emnet har et
gjennomgående didaktisk perspektiv.

NB! Dette studiet dekker ikke kompetansekravet til 30
studiepoeng i norsk.

 

Karrieremuligheter

Lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til
10. trinn.

Tilbys ved:

 • Hamar