Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Samfunnet trenger deg som kan snakke med barn, unge og deres familier om psykisk helse. Studiet gjør deg i stand til å gjennomføre slike samtaler, siden du lærer om hvordan barn uttrykker seg.

Flere kommuner rapporterer at psykisk helse er deres største folkehelseutfordring, ifølge Regjeringen (2020). I Kommune-Norge er det behov for mer kunnskap og verktøy knyttet til samtaler med barn, unge og deres familier, og dette studiet lærer deg blant annet å planlegge og gjennomføre slike samtaler.

Du blir i stand til å kunne ta i bruk ulike tilnærminger i samtaler med dem og finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff. Du lærer å forstå barn og unges ulike kommunikasjonsuttrykk, kjennskap til relasjonens betydning i samtalen med barn og unge og får kunnskap om barns utvikling i et helhetlig perspektiv.

I et klasserom med 25 elever er det anslått at det i gjennomsnitt er 4-5 elever som lever med eller har opplevd alvorlige belastninger, slik som for eksempel vold, overgrep, mishandling, omsorgssvikt og lignende. Mange av disse forteller aldri om det de lever i.

Disse barna har økt risiko for å utvikle psykiske vansker. Voksne som møter disse barna og ungdommene trenger å styrke sin kommunikasjons-kompetanse for å møte barna best mulig. Det er behov for økt kunnskap og ferdigheter når det gjelder å avdekke vanskelige livssituasjoner, i tillegg er det behov for kompetanse for å forebygge psykiske vansker, og fremme barns livsmestring.

Dette studiet har digitale samlinger som går på ettermiddager og på kveldstid. Det er tilpasset for å kunne tas ved siden av jobb.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Ønsker du å motta varsel neste gang dette studiet åpnes for søking kan du melde deg på for dette her.

Les mer om søknad og opptak