Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder er et nasjonalt videreutdanningstilbud i regi av Utdanningsdirektoratet for yrkesfaglærere i programfag innen videregående opplæring. 

Som en del av regjeringens satsing på yrkesfag har Kunnskapsdepartementet (KD) sammenfattet tiltak rettet mot yrkesfaglærere i strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere».

Studiet er på bachelornivå og blir tilbudt som deltidsstudium over ett år. Studiet er nettbasert, med digitale samlinger i løpet av studieåret. 

Foreløpig studieplan er tilgjengelig med forbehold om justeringer etter godkjenning. 

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i videregående skole, samt ansettelse i videregående opplæring, yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Yrkesfaglærere er prioriterte søkere og det åpnes opp for avdelingsledere og fellesfaglærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram, instruktører og faglige ledere i bedrift. Lærere fra friskoler kan også søke.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Søknadsportalen er åpen fra 1.februar - 1.mars.

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Kvalifikasjon/tittel

Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder, yrkesfagløftet