Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

På dette nettbaserte studiet vil du få en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling med fokus på europeiske og amerikanske forhold.

Dette nettbaserte studiet gir en innføring i fiksjonsfilmens historiske utvikling, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer. Hovedvekten vil ligge på europeiske og amerikanske forhold. Sentralt i studiet står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. Med dette som utgangspunkt, tilbyr studiet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Videre studier

Dette studiet kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt.

Kvalifikasjon/tittel

Internasjonal filmhistorie