Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
7

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Ønsker du å starte og drive din egen bedrift? Lurer du på hvordan du kan drive lønnsomt eller bare ønsker en dypere innsikt i hvordan du kan analysere ditt regnskap? Da passer dette studiet for deg.  

Studiet består av enkeltemnet: Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap.

Du vil få en innføring i bedriftsøkonomi og regnskap for ikke-økonomer. Studiet gir deg blant annet en innføring i kostnadsbegreper, ulike måter å kalkulere priser på, budsjettering og hvordan et regnskap er bygd opp, samt grunnleggende forståelse for regnskapstall og hvordan regnskap kan analyseres.

Studiet er finansiert av Kompetanse Norge og henvender seg særlig til nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, og ledige og permitterte. Etter påmelding vil du bli bedt om å fylle ut et skjema med spørsmål om arbeidsstatus.

Opptaksinformasjon

Studiet har søknadsfrist 22. september 2021. 

Les mer om søknad og opptak