Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert, nettstøttet
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole er et videreutdanningstilbud på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole, samt for ansatte i PP-tjenester.

Videreutdanningen er relevant for alle som ønsker å heve egen undervisnings- og veiledningskompetanse innenfor temaet identitet, kroppsbilde og seksuell helse. I Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse Snakk om det! (2017-2022) fremmes en forventning om styrket seksualundervisning i skolen, samt at barnehagelærere skal jobbe for at barn utvikler god seksuell helse. Seksuell helse for barn innebærer at de forstår, aksepterer og mestrer følelser og er trygg på egen kropp og identitet. I Fagfornyelsen 2020 er områder som seksualitet og kjønn, mediebruk, å sette grenser, samt å håndtere tanker, følelser og relasjoner del av det tverrfaglige emnet Folkehelse og livsmestring. Emnet skal dekkes i hele grunnopplæringen, inkludert videregående opplæring. I tillegg er det behov for kompetanse blant lærere og spesialpedagoger i tilpasset seksualundervisning for elever med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Studiet tilbys med digital samlinger på ettermiddag- og kveldstid. Datoer for samlingene ligger under Praktisk informasjon.

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

Fullført minimum 3-årig lærer- eller barnehagelærerutdanning, eller bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk (f.eks. PPU). Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller vernepleie med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Les mer om søknad og opptak