Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Dette er en tverrfaglig videreutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning i regionen og landet for øvrig. Utdanningen er et studium med fokus på diagnoser, behandling, forebygging og helsefremming i omsorgen som gis til eldre syke.

Nye generasjoner brukere av omsorgstjenester forventes å kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud.  Samtidig vil flere friske eldre kunne nyttiggjøre seg avansert behandling når sykdom rammer. Realiseringen av målsettingen for norsk eldreomsorg krever personell med gode fagkunnskaper og med fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt og gruppen syke eldre og deres behov spesielt (Meld. St. 15, 2017–2018). Utdanningen er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. 

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist for studiet er 15.desember.

Du trenger bachelor innen helsefag, og 2 års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelorgrad for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak