Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Desentralisert - Kongsvinger

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling og serviceutvikling i organisasjoner.

Undervisningen gir deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener. 

Studiet kan være en start på veien til en sammensatt bachelorgrad. Her kan du lese mer om hva en sammensatt bachelorgrad er

Studiet kan også kombineres med Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi samt Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Karrieremuligheter

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført  Årsstudium i organisasjon og ledelse utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.