Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Ønsker du å lære om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i behandling og forebygging av psykiske problemer? Da kan dette nettbaserte studiet passe for deg. 

Studiet bygger på en helhetlig behandlingstilnærming og retter oppmerksomheten mot en tilfriskningsprosess som ivaretar pasientens egne ressurser ved å tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag. Fysisk aktivitet fremmer pasientens egne krefter og gir optimisme og tro på fremtiden. Målet er bedre livskvalitet gjennom økt egenkontroll og personlig ansvar i hverdagen.

Helseeffekten av regelmessig fysisk aktivitet har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Det har synliggjort det økte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse om fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid. Behandlingstilbudet innen psykisk helsearbeid påvirkes av samfunnsutviklingen som igjen påvirker helsepersonells arbeidsform og arbeidsmetode.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Ønsker du å motta varsel når studiet åpnes for søking kan du melde deg på dette her: https://nettskjema.no/a/210582

Les mer om søknad og opptak