Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

15

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. august

Om studiet

Økt fokus på helseeffekten av regelmessig fysisk aktivitet i et forebyggende- og helsefremmende perspektiv forsterker behovet for kunnskap, ferdighet og generell kompetanse om fysisk aktivitet som behandlingstiltak i psykisk helsearbeid. Behandlingstilbudet innen psykisk helsearbeid påvirkes av samfunnsutviklingen som igjen påvirker helsepersonells arbeidsform og arbeidsmetode.

Studiet bygger på en helhetlig behandlingstilnærming med fokus på en tilfriskningsprosess som ivaretar pasientens egne ressurser gjennom å tilrettelegge for en aktiv og meningsfull hverdag. Fysisk aktivitet fremmer pasientens egne krefter og bidrar til å skape kvalitet på relasjon og optimisme og tro på fremtiden. Målet er bedre livskvalitet gjennom økt egenkontroll og personlig ansvar i hverdagen.

Hensikten med studiet er å tilby nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, samt arbeidsledige og permitterte mer kunnskap om barn og unge, og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktige og trygge i arbeid med barn og unge. Studiet er gratis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Opptaksinformasjon

Målgruppen for denne studieutlysningen er nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og arbeidsledige (helt eller delvis) og permitterte. For mange i denne gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning. For samfunnet og for den enkelte vil økt kompetanse både kunne bidra til økt konkurransekraft og til sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet. 

Alle utdanninger innen