Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Hvis du jobber med barn og unge, og er opptatt av deres inkludering og tilrettelegging i det digitale samfunnet, er dette et emne som passer for deg. Emnet er på masternivå.

Studiet er på 15 studiepoeng og omhandler:

  • Digital danning og digital risiko for barn og unge
  • Digital didaktikk
  • Digitale medier og digitale læringsverktøy
  • Digitale dilemma – kritiske perspektiv på det digitale samfunn
  • Digital inkludering og universell utforming
  • Hva barn og unge kan gjøre for å meste ulike digitale utfordringer
  • Spesialpedagogikk og IKT og digital tilpasning for alle barn og unge

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng. Søkere som ikke har minimum 3-årig lærerutdanning, må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som deler av fordypningen på 80 studiepoeng i pedagogikk.

Les mer om søknad og opptak

Kvalifikasjon/tittel

Digital læring

Alle utdanninger innen