Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2018

Om studiet

  • Du får styrket dine kunnskaper om barns språkutvikling
  • Du kan gjøre utviklingsarbeid med fokus på egen praksis
  • Du kan veilede medarbeidere i barnehagen i språkarbeidet

Studiets oppbygging

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for framtidens barnehage og skal gi deltakerne anledning til å videreutvikle et faglig grunnlag for arbeid med språkutvikling, språkstimulering og språkdidaktisk arbeid i barnehagen. Studiet skal fremme et vekselspill mellom teoretiske kunnskaper, praksiserfaringer og didaktiske refleksjoner. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om og ferdigheter i personalets rolle som tilretteleggere og samspillspartnere i utviklingen av barns språk og deres skaping av lek og kultur.

Karrieremuligheter

Utdanningen er videreutdanning og gir fordypet faglig innsikt i språkarbeid i barnehagen.

Tilbys ved:

  • Elverum